fbpx Ein targed 15228 o 10,000 Ychwanegwch eich llais
Gwelwch bob partner

Crynwyr Arberth

Crynwyr Arberth yn gangen o Gyfarfod Ardal De Cymru o Gymdeithas Grefyddol y Cyfeillion (Crynwyr).

“Mae ein polisi amgylcheddol a chynaliadwyedd yn canolbwyntio ar sut mae Crynwyr yn byw fel cymuned ffydd, gan gwmpasu llawer o rai eraill. Gwnaed ein hymrwymiad i ddod yn Gymuned Carbon Isel yn 2011 yng Nghyfarfod Blynyddol Prydain. Mae'n tynnu ar ein holl dystiolaethau - heddwch, gwirionedd, symlrwydd, cydraddoldeb a gofal am yr amgylchedd. Mae hwn yn argyfwng ac mae angen i ni weithredu nawr, fel cymunedau a rhwydweithio ag eraill, gyda llygaid agored, dychymyg a chreadigrwydd. Mae angen i ni fod yn ddewr. Neu bydd y cyfle hwn i sicrhau dyfodol i'n bywyd gyda rhywogaethau eraill sy'n byw yn y ddaear hardd hon yn cael ei golli i genedlaethau'r dyfodol. Rydyn ni'n cefnogi ein gilydd a'r cymunedau rydyn ni'n byw ynddynt i weithredu'n bersonol ac yn wleidyddol i adfer cydbwysedd carbon hanfodol y blaned hon.”

Partneriaid eraill

Gweld popeth

Cardiff Greenpeace

Cardiff Third Sector Council (C3SC)

Race Council Cymru

BMC Cymru

Gweld popeth

Helpwch i lunio ein hymgyrch

Ydych chi’n gwmni nid-er-elw yng Nghymru? Ymunwch â’n mudiad, a helpu i greu dyfodol gwell i gymunedau yma yng Nghymru ac ar draws y byd.

Dod yn bartner
Ychwanegwch eich llais We use cookies

We use cookies to improve your experience and deliver personalized content. By using this website, you agree to our privacy policy.