fbpx
Gwelwch bob partner

Crynwyr Abertawe

Crynwyr Abertawe yw un o’r cyrddau Crynwyr mwyaf yn Ne Cymru, sy’n ceisio amlygu trwy ein bywydau’r egwyddorion o Heddwch, Cydraddoldeb, Symlrwydd, Gwirionedd a Chynaliadwyedd

“Mae gennym draddodiad cryf o gydweithio â sefydliadau eraill, dros gyfiawnder cymdeithasol ac amgylcheddol, yng Nghymru ac yn y DU a thramor. Ynghyd â Chrynwyr eraill ym Mhrydain, rydym wedi ymrwymo i fod yn gymuned garbon-isel, cynaliadwy, yn ymwybodol "nad ni piau’r byd, ac nad eiddom ni mo’i oludoedd i’w gwaredu fel y mynnom" a bod rhaid i ni "ymdrechu i sicrhau fod ein goruchafiaeth gynyddol ar natur yn cael ei ddefnyddio’n gyfrifol, gyda pharch at fywyd." Yn ddiweddar rydym wedi datblygu gardd, gan ddefnyddio dulliau cynaliadwy, fel adnodd cymunedol.”

Partneriaid eraill

Gweld popeth

Forest Stewardship Council UK

Cynnal Cymru

Gardd Fotaneg Genedlaethol Cymru

Plantlife

Gweld popeth

Helpwch i lunio ein hymgyrch

Ydych chi’n gwmni nid-er-elw yng Nghymru? Ymunwch â’n mudiad, a helpu i greu dyfodol gwell i gymunedau yma yng Nghymru ac ar draws y byd.

Dod yn bartner
Ychwanegwch eich llais We use cookies

We use cookies to improve your experience and deliver personalized content. By using this website, you agree to our privacy policy.