fbpx Ein targed 15228 o 10,000 Ychwanegwch eich llais
Gwelwch bob partner

Community Transport Association

Ym mhob rhan o'r DU, ar bob diwrnod o'r flwyddyn, mae miloedd o staff a gwirfoddolwyr trafnidiaeth gymunedol yn helpu pobl i aros yn annibynnol, cymryd rhan yn eu cymunedau, a chael mynediad at wasanaethau cyhoeddus a chyflogaeth hanfodol. Mae Community Tranport Association yn elusen genedlaethol, sy'n cynrychioli ac yn cefnogi'r sefydliadau hyn: miloedd o elusennau, grwpiau cymunedol, ysgolion a sefydliadau eraill, sydd i gyd yn darparu gwasanaethau trafnidiaeth sy'n cyflawni diben cymdeithasol a buddiannau cymunedol. Maen nhw’n cefnogi ac yn ymwneud â thrafnidiaeth hygyrch a chynhwysol.

“Gyda thrafnidiaeth yn cyfrannu tua 17% o allyriadau carbon yng Nghymru, mae'n hanfodol bod y sector trafnidiaeth yn cael ei gefnogi i ddatgarboneiddio mewn ffordd sy'n effeithiol yn y tymor byr , n ogystal â darparu atebion hygyrch sydd hefyd yn gweithio i genedlaethau'r dyfodol. Mae rhannu teithio a newid i ffwrdd o'r car preifat yn rhan hanfodol o'r newid ymddygiad y mae'n rhaid iddo ddigwydd er mwyn i Gymru fynd i'r afael â'r argyfwng hinsawdd, ac mae aelodau CTA wedi ymrwymo i ddarparu amrywiaeth o atebion trafnidiaeth cynaliadwy yn y gymuned sy'n gweithio i bawb.”

Partneriaid eraill

Gweld popeth

Dolen Cymru Wales Lesotho Link

Traws Link Cymru

Crynwyr Gogledd Cymru

Ymddiriedolaeth Elusennol Canmlwyddiant Stephens A George

Gweld popeth

Helpwch i lunio ein hymgyrch

Ydych chi’n gwmni nid-er-elw yng Nghymru? Ymunwch â’n mudiad, a helpu i greu dyfodol gwell i gymunedau yma yng Nghymru ac ar draws y byd.

Dod yn bartner
Ychwanegwch eich llais We use cookies

We use cookies to improve your experience and deliver personalized content. By using this website, you agree to our privacy policy.