fbpx
Gwelwch bob partner

Coleg Brenhinol Seiciatryddion Cymru

Coleg Brenhinol Seiciatryddion Cymru yw'r corff meddygol proffesiynol sy'n gyfrifol am gefnogi seiciatryddion ar hyd eu gyrfaoedd. Rydym yn gweithio i sicrhau'r canlyniadau gorau i bobl â salwch meddwl ac anawsterau dysgu trwy hyrwyddo gwasanaethau iechyd meddwl rhagorol, hyfforddi seiciatryddion rhagorol, hyrwyddo ansawdd ac ymchwil, gosod safonau a bod yn llais i seiciatreg.

“Mae tystiolaeth gynyddol o effeithiau uniongyrchol ac anuniongyrchol ar iechyd meddwl o'r argyfwng hinsawdd ac ecolegol. Mae’r cynnydd o ran peryglon sy'n gysylltiedig â'r hinsawdd yn gwaethygu'r problemau iechyd meddwl presennol ac yn arwain at drallod seicolegol. Fel gweithwyr gofal iechyd proffesiynol, rhaid i ran o'n hymateb gynnwys eirioli dros ein grwpiau cleifion. Felly mae angen i ni hyrwyddo model o ofal iechyd meddwl sy'n amddiffynnol ac yn ataliol yn hytrach nag yn adweithiol ei natur. Ni allwn wadu ein rôl wrth ymuno â gweithwyr a grwpiau iechyd proffesiynol proffesiynol i fynnu gweithredu ar yr argyfwng hinsawdd ac ecolegol.”

Partneriaid eraill

Gweld popeth

Cyfeillion y Ddaear Cymru

Dolen Ffermio

Association of Sustainability Practitioners (ASP)

Chwarae Teg

Gweld popeth

Helpwch i lunio ein hymgyrch

Ydych chi’n gwmni nid-er-elw yng Nghymru? Ymunwch â’n mudiad, a helpu i greu dyfodol gwell i gymunedau yma yng Nghymru ac ar draws y byd.

Dod yn bartner
Ychwanegwch eich llais We use cookies

We use cookies to improve your experience and deliver personalized content. By using this website, you agree to our privacy policy.