fbpx
Gwelwch bob partner

Coleg Black Mountains

Mae Coleg Black Mountains yn goleg newydd ym Mharc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog, sy'n cynnig NVQs, cyrsiau byr, a Gradd sy'n eich cyfarparu â sgiliau sy'n addas ar gyfer y dyfodol ac ar gyfer gyrfa wobrwyol a chynaliadwy.

“Cafodd BMC ei sefydlu fel ymateb i’r argyfwng hinsawdd ac ecolegol. Credwn fod addysg yn ganolog i ddeall ein sefyllfa bresennol a pharatoi ar gyfer math gwahanol o ddyfodol.”

Partneriaid eraill

Gweld popeth

38 Degrees

Y Groesfan

The Orchard Project

CGGC

Gweld popeth

Helpwch i lunio ein hymgyrch

Ydych chi’n gwmni nid-er-elw yng Nghymru? Ymunwch â’n mudiad, a helpu i greu dyfodol gwell i gymunedau yma yng Nghymru ac ar draws y byd.

Dod yn bartner
Ychwanegwch eich llais We use cookies

We use cookies to improve your experience and deliver personalized content. By using this website, you agree to our privacy policy.