fbpx
Gwelwch bob partner

Coal Action Network

Mae Coal Action Network (CAN) yn gweithio i roi diwedd ar ddefnyddio glo wrth gynhyrchu pŵer a chynhyrchu dur; echdynnu glo a mewnforio glo yn y DU, a thros gyfiawnder i gymunedau y mae defnydd glo a chloddio glo presennol a hanesyddol y DU yn effeithio arnynt. Mae CAN yn gwneud hynny drwy weithio mewn undod â chymunedau ar y llinell blaen o echdynnu glo yn y DU ac mewn gwledydd lle mae glo yn cael ei gloddio yma. Mae CAN yn ceisio ehangu a chryfhau rhwydweithiau a chapasiti cymunedau llinell blaen yn erbyn echdynnol a hiliaeth amgylcheddol, tuag at ddemocratiaeth uniongyrchol a throsglwyddiad cyfiawn. Yn benodol yng Nghymru mae CAN yn ymgyrchu yn erbyn yr estyniad arfaethedig i lofa Aberpergwm, ac yn hanesyddol yn erbyn gorsaf bŵer Aberddawan.

“Mae angen gweithredu ar frys gan y llywodraeth ar newid hinsawdd i sicrhau nad yw’r effeithiau a deimlir eisoes gan y bobl a’r ardaloedd yr effeithir arnynt fwyaf yn gwaethygu. Drwy gydweithio gallwn orfodi llywodraethau i gydnabod eu rôl yn y difrod ac unioni’r niwed. ”

Partneriaid eraill

Gweld popeth

Soil Association Cymru

Canolfan y Dechnoleg Amgen

UK Youth for Nature

CIWM Cymru

Gweld popeth

Helpwch i lunio ein hymgyrch

Ydych chi’n gwmni nid-er-elw yng Nghymru? Ymunwch â’n mudiad, a helpu i greu dyfodol gwell i gymunedau yma yng Nghymru ac ar draws y byd.

Dod yn bartner
Ychwanegwch eich llais We use cookies

We use cookies to improve your experience and deliver personalized content. By using this website, you agree to our privacy policy.