fbpx Ein targed 15228 o 10,000 Ychwanegwch eich llais
Gwelwch bob partner

Clymblaid Hinsawdd Gorllewin Cymru

Rydym yn darparu man ar gyfer cydweithredu rhwng grwpiau hinsawdda chyfiawnder cwmdeithasolYng Ngorllewin Cymru. Rydym yn rhan o rwydwaithehangacho Gynghreiriau Hinsawdd ar draws y DU.

“Dylai llywodraethau wrando ar gyngor gwyddonol a gweithredu arno, atal echdynnu tanwydd ffosil a symud tuag at ddyfodol cynaliadwy.”

Partneriaid eraill

Gweld popeth

Bevan Foundation

Cytun – Eglwysi ynghyd yng Nghymru

Adult learning wales logo

Dysg Oedolion Cymru

National Trust Cymru

Gweld popeth

Helpwch i lunio ein hymgyrch

Ydych chi’n gwmni nid-er-elw yng Nghymru? Ymunwch â’n mudiad, a helpu i greu dyfodol gwell i gymunedau yma yng Nghymru ac ar draws y byd.

Dod yn bartner
Ychwanegwch eich llais We use cookies

We use cookies to improve your experience and deliver personalized content. By using this website, you agree to our privacy policy.