fbpx
Gwelwch bob partner

Chartered Institute of Housing Cymru

Mae Sefydliad Tai Siartredig Cymru yn cefnogi gweithwyr tai proffesiynol i greu dyfodol lle mae gan bawb le i alw’n adref.

“Mae'r ffordd mae ein cartrefi'n cael eu hadeiladu, eu cynnal ac rydym yn byw ynddynt yn cael effaith anferth ar yr amgylchedd. Mae ein haelodaeth fel gweithwyr proffesiynol tai ar draws Cymru ar flaen y gad o ran adeiladu cartrefi yn fwy cynaliadwy, gan leihau'r ôl troed carbon sydd ei angen i adeiladu tai cymdeithasol a fforddiadwy yn gyflym i ddiwallu'r amrywiaeth eang o anghenion am dai a wynebwn yng Nghymru. Fel yr argyfwng tai, dylai camau i fynd i'r afael â newid yn yr hinsawdd ymestyn ar draws llywodraethau, ac i'r perwyl hwn, rydym eisiau gweld Partneriaeth Werdd hirdymor gyda'r sector tai, i sicrhau bod y camau sydd angen cael eu cymryd yn cael eu cefnogi gan fuddsoddiad hirdymor, hyfforddiant a strategaeth, sy'n sicrhau'r manteision mwyaf posibl i gymunedau lleol yng Nghymru.”

Partneriaid eraill

Gweld popeth

Grwp Resilience

Awel Aman Tawe

Plantlife

Canolfan Materion Rhyngwaladol Cymru

Gweld popeth

Helpwch i lunio ein hymgyrch

Ydych chi’n gwmni nid-er-elw yng Nghymru? Ymunwch â’n mudiad, a helpu i greu dyfodol gwell i gymunedau yma yng Nghymru ac ar draws y byd.

Dod yn bartner
Ychwanegwch eich llais We use cookies

We use cookies to improve your experience and deliver personalized content. By using this website, you agree to our privacy policy.