fbpx
Gwelwch bob partner

CGGC

Mae CGGC yn galluogi mudiadau gwirfoddol yng Nghymru i wneud mwy o wahaniaeth gyda'i gilydd.

“Yn CGGC (Cyngor Gweithredu Gwirfoddol Cymru), rydym yn bodoli i alluogi mudiadau gwirfoddol yng Nghymru i wneud mwy o wahaniaeth gyda'n gilydd. Mae llawer o elusennau, grwpiau cymunedol, mentrau cymdeithasol a gwirfoddolwyr Cymru yn arwain y ffordd o ran mynd i'r afael â newid yn yr hinsawdd, ac rydym yn falch o fod yn rhan o'r mudiad hwnnw, ac o'i gefnogi mewn unrhyw ffordd y gallwn. Rydym yn credu y dylai llywodraethau gynnwys a gwrando ar yr ystod amrywiol o fudiadau gwirfoddol ar draws Cymru wrth gynllunio a gweithredu ar newid yn yr hinsawdd. Mae'r sefydliadau hyn yn meddu ar arbenigedd unigryw, mae ganddynt wybodaeth am effaith newid yn yr hinsawdd ar gymunedau lleol, ac maen nhw'n hanfodol ar gyfer gwneud cynnydd gwirioneddol yn y maes hwn.”

Partneriaid eraill

Gweld popeth

Refill Cymru

Sub-Sahara Advisory Panel

GroundsforGood logo

Grounds for Good

Cyfarfod Crynwyr Penarth

Gweld popeth

Helpwch i lunio ein hymgyrch

Ydych chi’n gwmni nid-er-elw yng Nghymru? Ymunwch â’n mudiad, a helpu i greu dyfodol gwell i gymunedau yma yng Nghymru ac ar draws y byd.

Dod yn bartner
Ychwanegwch eich llais We use cookies

We use cookies to improve your experience and deliver personalized content. By using this website, you agree to our privacy policy.