fbpx
Gwelwch bob partner

Canolfan Ymchwil i Atebion Galw am Ynni (CREDS)

Mae CREDS yn ganolfan ymchwil academaidd a sefydlwyd yn 2018. Mae ein hymchwil yn dangos sut mae gostyngiadau mewn defnydd ynni yn hanfodol ar gyfer y trawsnewidiad tuag at gymdeithas deg, sero-net.

“Mae angen inni symud at system ynni di-garbon sy’n ddiogel, yn fforddiadwy ac yn gynaliadwy. Dim ond trwy leihau'r defnydd o ynni ochr yn ochr â newid i danwydd wedi'i ddatgarboneiddio y gellir cyflawni hyn.”

Partneriaid eraill

Gweld popeth

Academi Heddwch Cymru

Bron Afon

Cyfarfod y Cyfeillion yng Nghymru

Llysgenhadon Hinsawdd Ieuenctid Cymru

Gweld popeth

Helpwch i lunio ein hymgyrch

Ydych chi’n gwmni nid-er-elw yng Nghymru? Ymunwch â’n mudiad, a helpu i greu dyfodol gwell i gymunedau yma yng Nghymru ac ar draws y byd.

Dod yn bartner
Ychwanegwch eich llais We use cookies

We use cookies to improve your experience and deliver personalized content. By using this website, you agree to our privacy policy.