fbpx Ein targed 15228 o 10,000 Ychwanegwch eich llais
Gwelwch bob partner

Celf Canolbarth Cymru

Rydym yn sefydliad dielw, gwirfoddol sy’n gweithio gydag artistiaid, pobl ifanc a’r gymuned leol i ddatblygu mynediad i’r celfyddydau ar bob lefel yng Nghanolbarth Cymru.

“Mae’r byd celf yn gallu bod yn llawn gwastraff. Mae'n bwysig i ni godi ymwybyddiaeth ac anfon negeseuon rhybudd drwy'r gwaith celf rydym yn ei arddangos, na ddylid ei hanwybyddu gan byd, y llywodraeth a busnes, gan ddangos sut i fod yn greadigol mewn ffyrdd cynaliadwy a chadarnhaol.”

Partneriaid eraill

Gweld popeth

We Swim Wild

Urdd Gobaith Cymru

Ffederasiwn Sefydliad y Merched Ynys Môn (AFWI)

38 Degrees

Gweld popeth

Helpwch i lunio ein hymgyrch

Ydych chi’n gwmni nid-er-elw yng Nghymru? Ymunwch â’n mudiad, a helpu i greu dyfodol gwell i gymunedau yma yng Nghymru ac ar draws y byd.

Dod yn bartner
Ychwanegwch eich llais We use cookies

We use cookies to improve your experience and deliver personalized content. By using this website, you agree to our privacy policy.