fbpx
Gwelwch bob partner

Cardiff Greenpeace

Mae Greenpeace yn fudiad o bobl sy'n frwd dros amddiffyn y byd naturiol rhag cael eu dinistrio. Eu gweledigaeth yw creu planed wyrddach, iachach a mwy heddychlon, un sy'n gallu cynnal bywyd am genedlaethau i ddod.

“Rydym yn darganfod ein hunain ar bwynt allweddol mewn hanes dynol yn awr. Mae newid yn yr hinsawdd yn cyflymu'n gyflym, ac rydym yn teimlo effeithiau'r peth yn fwy fyth – yn y newidiadau i'n haer, lefelau'r môr a digwyddiadau tywydd mwy eithafol. Nid yw'r angen i weithredu i ddiogelu ein planed erioed wedi bod mor bwysig ac eto, mae llywodraethau a chorfforaethau'n dal i lusgo eu traed. Ein cenhadaeth yw hyrwyddo newidiadau radical ac atebion newydd i'r ffyrdd rydym yn byw ar y blaned hon, fel y gallwn i gyd ei galw'n gartref am genedlaethau i ddod.”

Partneriaid eraill

Gweld popeth

Achub y Plant – Cymru

Croeso i’n Coedwig

Sustrans Cymru

Coleg Brenhinol Seiciatryddion Cymru

Gweld popeth

Helpwch i lunio ein hymgyrch

Ydych chi’n gwmni nid-er-elw yng Nghymru? Ymunwch â’n mudiad, a helpu i greu dyfodol gwell i gymunedau yma yng Nghymru ac ar draws y byd.

Dod yn bartner
Ychwanegwch eich llais We use cookies

We use cookies to improve your experience and deliver personalized content. By using this website, you agree to our privacy policy.