fbpx Ein targed 15228 o 10,000 Ychwanegwch eich llais
Gwelwch bob partner

Carbon Link

Ers 2008, mae Cyswllt Carbon wedi bod yn helpu pobl a busnesau cyffredin yng Nghymru (a thu hwnt) i gymryd mwy o gyfrifoldeb am ein heffaith ar yr hinsawdd, drwy gefnogi mentrau gwrthbwyso carbon gyda chymuned bartner o'r enw Boré yn ardal o Dalaith yr Arfordir, Kenya.

“Cymru oedd y wlad gyntaf i ddilyn y Chwyldro Diwydiannol, felly mae gennym etifeddiaeth hirach o ryddhau CO2 nag unrhyw wlad arall ac felly, cyfrifoldeb cymesur penodol i ddangos arweiniad wrth weithredu ar yr hinsawdd. Mae sawl ffordd o leihau allyriadau presennol, a dylem fod yn cyflogi pob un o'r rheiny, ond dim ond un ffordd brofedig sydd yn bodoli o dynnu allyriadau'r gorffennol i lawr - trwy goedwigaeth drofannol. Mae'n rhaid inni ymgasglu ar raddfa i bartneru â ffermwyr benywaidd tlawd Affrica’r Is-Sahara i'w cynorthwyo i ddiogelu eu darn o goedwig bresennol sydd wedi goroesi ac ailblannu coed trofannol newydd sy’n llyncu carbon.”

Partneriaid eraill

Gweld popeth

Platfform yr Amgylchedd Cymru

Sefydliad Materion Cymreig

BMC Cymru

Oriel Mon

Gweld popeth

Helpwch i lunio ein hymgyrch

Ydych chi’n gwmni nid-er-elw yng Nghymru? Ymunwch â’n mudiad, a helpu i greu dyfodol gwell i gymunedau yma yng Nghymru ac ar draws y byd.

Dod yn bartner
Ychwanegwch eich llais We use cookies

We use cookies to improve your experience and deliver personalized content. By using this website, you agree to our privacy policy.