fbpx Ein targed 15228 o 10,000 Ychwanegwch eich llais
Gwelwch bob partner

Carbon Copy

Elusen yn y DU yw Carbon Copy sy’n cyflymu camau gweithredu ar lefel lleol ar yr argyfwng hinsawdd er mwyn cyflawni newid cynaliadwy. Mae ein digwyddiadau, ein dadansoddiadau a’n straeon yn ysbrydoli pobl a sefydliadau i weithredu gyda’i gilydd.

“Mae yna bŵer enfawr mewn gweithredu lleol ar y cyd i fynd i’r afael â’r argyfyngau bioamrywiaeth a hinsawdd. Mae’n dod â phobl at ei gilydd ac yn cryfhau galluoedd cymunedau eu hunain i lunio’r byd o’u cwmpas.”

Partneriaid eraill

Gweld popeth

TUC Cymru

Plant yng Nghymru

Air Assault logo

Air Assault UK

Swperbox CIC

Gweld popeth

Helpwch i lunio ein hymgyrch

Ydych chi’n gwmni nid-er-elw yng Nghymru? Ymunwch â’n mudiad, a helpu i greu dyfodol gwell i gymunedau yma yng Nghymru ac ar draws y byd.

Dod yn bartner
Ychwanegwch eich llais We use cookies

We use cookies to improve your experience and deliver personalized content. By using this website, you agree to our privacy policy.