fbpx Ein targed 15228 o 10,000 Ychwanegwch eich llais
Gwelwch bob partner

Canolfan Newid Hinsawdd a Thrawsffurfio Cymdeithasol

Mae Canolfan Newid Hinsawdd a Thrawsffurfio Cymdeithasol yn ganolfan fyd-eang er mwyn deall rôl pobl mewn llunio dyfodol cadarnhaol carbon-isel. Mae'r ganolfan wedi'i lleoli ym Mhrifysgol Caerdydd, ac mae'n cynnwys consortiwm o bum Prifysgol o Brydain a'r elusen Climate Outreach.

“Rydym yn gweld pobl fel gwneuthurwyr newid, yn archwilio sut i ddefnyddio ein gwerthoedd i weithredu dros yr hinsawdd o fewn ein rolau gwahanol megis gweithwyr, defnyddwyr, rhieni, arweinwyr busnes, a gwneuthurwyr polisi. Mae COP26 yn gyfle i dynnu sylw at rôl dinasyddion fel gweithredwyr newid, ac i ddeall sut all pobl yrru'r gwaith gweithredu brys dros yr hinsawdd yn well.”

Partneriaid eraill

Gweld popeth

Bevan Foundation

UK Youth for Nature

Penarth Fairtrade Forum

Coal Action Network

Gweld popeth

Helpwch i lunio ein hymgyrch

Ydych chi’n gwmni nid-er-elw yng Nghymru? Ymunwch â’n mudiad, a helpu i greu dyfodol gwell i gymunedau yma yng Nghymru ac ar draws y byd.

Dod yn bartner
Ychwanegwch eich llais We use cookies

We use cookies to improve your experience and deliver personalized content. By using this website, you agree to our privacy policy.