fbpx
Gwelwch bob partner

Canolfan Materion Rhyngwaladol Cymru

Mae WCIA yn ysbrydoli pobl i ddysgu a gweithredu ar faterion byd-eang fel bod pawb yng Nghymru yn gallu cyfrannu at greu byd mwy teg a heddychlon.

“Mae Canolfan Materion Rhyngwladol Cymru am weld llywodraethau o bob cwr o'r byd yn ymrwymo i leihau eu hôl troed carbon i aros yn is na 1.5 gradd o gynhesu byd-eang. Mae'n hanfodol bod mesurau i leihau ôl troed carbon hefyd yn ystyried yr argyfwng natur, ac yn diogelu hawliau a bywoliaeth pobl felly mae'r canlyniad yn fyd gwyrddach, tecach a mwy heddychlon.”

Susie Ventris-Field, Chief Executive

Partneriaid eraill

Gweld popeth

Cytundeb Gwyrdd Newydd Caerdydd

Biosffer Dyfi

Ffederasiwn Sefydliad y Merched Ynys Môn (AFWI)

Volcano Theatre Ltd

Gweld popeth

Helpwch i lunio ein hymgyrch

Ydych chi’n gwmni nid-er-elw yng Nghymru? Ymunwch â’n mudiad, a helpu i greu dyfodol gwell i gymunedau yma yng Nghymru ac ar draws y byd.

Dod yn bartner
Ychwanegwch eich llais We use cookies

We use cookies to improve your experience and deliver personalized content. By using this website, you agree to our privacy policy.