fbpx
Gwelwch bob partner

Cwmpas

Ers 1982, mae Canolfan Cydweithredol Cymru wedi helpu i gryfhau a grymuso cymunedau Cymru drwy gefnogi twf cydweithfeydd a mentrau cymdeithasol, a thrwy gyd-ddarparu prosiectau sy’n darparu sgiliau a mynd i’r afael ag allgáu.

“Amcanion amgylcheddol Canolfan Cydweithredol Cymru yw: - Lleihau ôl troed carbon y Ganolfan - Cynnal a gwella systemau rheoli amgylcheddol - Hyrwyddo ymwybyddiaeth amgylcheddol ymhlith ei staff.”

Partneriaid eraill

Gweld popeth

Cymdeithas y Cenhedloedd Unedig, Cangen Menai (CCU Menai UNA)

Prosiect Cymunedau Arloesi’r Economi Gylchol

Canolfan Newid Hinsawdd a Thrawsffurfio Cymdeithasol

Gardd Farchnad Glebelands

Gweld popeth

Helpwch i lunio ein hymgyrch

Ydych chi’n gwmni nid-er-elw yng Nghymru? Ymunwch â’n mudiad, a helpu i greu dyfodol gwell i gymunedau yma yng Nghymru ac ar draws y byd.

Dod yn bartner
Ychwanegwch eich llais We use cookies

We use cookies to improve your experience and deliver personalized content. By using this website, you agree to our privacy policy.