fbpx
Gwelwch bob partner

Caldicot Town Team CIC

Mae Cwmni Buddiannau Cymunedol (CIC) Tîm Tref Cil-y-coed yn grŵp cymunedol gwirfoddol nid-er-elw, sy'n gweithio i adfywio canol eu tref leol a'u hardal ehangach.

“Gall pob newid bach wneud gwahaniaeth cadarnhaol i weithredu ar yr hinsawdd. Rydym yn cynnal digwyddiadau ac yn ceisio ailgylchu cymaint â phosibl, ond nid yw bob amser yn bosibl oherwydd goblygiadau o ran cost. Dylai'r Llywodraeth ganolbwyntio llawer mwy ar ystod eang o welliannau mewn perthynas â gweithredu ar yr hinsawdd, gan gynnwys newidiadau ailgylchu sylweddol i fusnesau, cymunedau a threfnwyr digwyddiadau, ynghyd â rheolau eang eraill ynghylch olion traed busnes.”

Partneriaid eraill

Gweld popeth

Cymdeithas y Mannau Agored

Oriel Mon

Fforwm Amgylcheddol Abertawe

Cyngor Cymreig y Gwasanaethau Ieuenctid Gwirfoddol

Gweld popeth

Helpwch i lunio ein hymgyrch

Ydych chi’n gwmni nid-er-elw yng Nghymru? Ymunwch â’n mudiad, a helpu i greu dyfodol gwell i gymunedau yma yng Nghymru ac ar draws y byd.

Dod yn bartner
Ychwanegwch eich llais We use cookies

We use cookies to improve your experience and deliver personalized content. By using this website, you agree to our privacy policy.