fbpx Ein targed 15228 o 10,000 Ychwanegwch eich llais
Gwelwch bob partner

Cadernid Castell Newydd Emlyn Resilience

Cydweithio dros gymuned wydn gynaliadwy yn ardal ehangach Castell Newydd Emlyn.

“Ein Gweledigaeth yw i ymateb i'r argyfwng natur a hinsawdd ar frys ac yn feiddgar drwy fod yn amgylcheddol gyfrifol, i sicrhau y gall cenedlaethau'r dyfodol ffynnu, gan ddod o hyd i ffyrdd cyfunol o leihau effaith yn lleol ac yn fyd-eang ('meddwl yn lleol, gweithredu'n fyd-eang').”

Partneriaid eraill

Gweld popeth

Cadwch Gymru’n Daclus

Ballet Gymru

Melin Homes

Extinction Rebellion Casnewydd

Gweld popeth

Helpwch i lunio ein hymgyrch

Ydych chi’n gwmni nid-er-elw yng Nghymru? Ymunwch â’n mudiad, a helpu i greu dyfodol gwell i gymunedau yma yng Nghymru ac ar draws y byd.

Dod yn bartner
Ychwanegwch eich llais We use cookies

We use cookies to improve your experience and deliver personalized content. By using this website, you agree to our privacy policy.