fbpx
Gwelwch bob partner

Bwyd Caerdydd

Mae Bwyd Caerdydd yn credu bod y bwyd rydyn ni'n ei fwyta yn cael effaith enfawr ar fywyd yng Nghaerdydd - nid yn unig ar iechyd pobl, ond ar gymunedau a busnesau, ffermwyr unigol, a'r amgylchedd hefyd.

Mae Bwyd Caerdydd yn credu y dylai bwyd fod yn dda i bobl, yn dda i'r lle rydyn ni'n byw, ac yn dda i'n planed yn ogystal â bod yn fforddiadwy ac yn flasus. Mae bwyd da yn creu cymunedau cryf, iach. Mae'r ffordd y mae wedi'i gynhyrchu yn parchu pobl, anifeiliaid a'r amgylchedd naturiol a'r ffordd y mae'n cael ei werthu yn cefnogi'r economi leol.

Yn eistedd o fewn Food Sense Wales, mae Bwyd Caerdydd yn gweithredu fel canolbwynt ar gyfer cysylltu pobl a phrosiectau sy'n gweithio i hyrwyddo bwyd iach, cynaliadwy a moesegol; yn gweithredu fel lle ar gyfer newid ehangach yn ogystal â bod yn gatalydd ar gyfer newid y system fwyd leol yng Nghaerdydd.

“Mae 5 Nod Bwyd Da Caerdydd Bwyd yn cynnwys: Caerdydd sy'n gynaliadwy yn amgylcheddol: Rydyn ni am i'r ffordd y mae bwyd yn cael ei gynhyrchu, ei brynu a'i fwyta fod er budd natur, mynd i'r afael â newid yn yr hinsawdd ac atal gwastraff bwyd. ”

Partneriaid eraill

Gweld popeth

Ynni Cymunedol Cymru

Sgowtiaid Cymru

Oxfam Cymru

Cyfarfod Crynwyr Casnewydd

Gweld popeth

Helpwch i lunio ein hymgyrch

Ydych chi’n gwmni nid-er-elw yng Nghymru? Ymunwch â’n mudiad, a helpu i greu dyfodol gwell i gymunedau yma yng Nghymru ac ar draws y byd.

Dod yn bartner
Ychwanegwch eich llais We use cookies

We use cookies to improve your experience and deliver personalized content. By using this website, you agree to our privacy policy.