fbpx Ein targed 14786 o 10,000 Ychwanegwch eich llais
Gwelwch bob partner

Brevio

Menter Gymdeithasol yn y DU a B Corp ar genhadaeth i symleiddio ymchwil grant a rheoli ceisiadau gyda phlatform llawn nodweddion sy'n cyfateb yn at feini prawf cymhwysedd grant i anghenion ariannu amserol sefydliadau elusennol. Cenhadaeth Brevio yw gwneud ymchwilio a gwneud ceisiadau am grantiau elusennol y DU yn fwy effeithlon, hygyrch a gwerth eu gwneud, drwy ddefnyddio mewnwelediadau dan arweiniad data i gyfateb i bobl nad ydynt yn gwneud elw a chyllidwyr.

“Fel sefydliad, mae Brevio yn ymrwymo i hyrwyddo stiwardiaeth amgylcheddol a lleihau ein heffeithiau amgylcheddol mor aml â sy’n bosib. Mae gan Brevio bolisïau a gweithdrefnau ar waith i sicrhau ein bod yn dod o hyd i werthwyr ecogyfeillgar, yn gosod blaenoriaethau o ran adnoddau, yn sicrhau gwaredu cyfrifol, ac yn manteisio ar gyfleoedd i gynnal a hyrwyddo stiwardiaeth amgylcheddol o fewn y busnes, yn ogystal â'ch cymuned ac mewn bywyd bob dydd. Yn ogystal â hyn, cenhadaeth Brevio yw lleihau gwastraff ac aneffeithlonrwydd yn y trydydd sector. Mae hyn yn golygu y gall elusennau amgylcheddol sy’n defnyddio ein platfform arbed llawer o amser, drwy orfod gwneud un cais yn unig. Gellir ailgyfeirio'r adnoddau sydd yn cael eu harbed at genhadaeth diogelu/cadwraeth amgylcheddol yr elusennau hyn.”

Partneriaid eraill

Gweld popeth

Maindee Unlimited

BMC Cymru

PACE

Argyfwng Hinsawdd a Natur yw’r rheswm pam y ffurfiwyd PACE!

Cymdeithas Eryri

Gweld popeth

Helpwch i lunio ein hymgyrch

Ydych chi’n gwmni nid-er-elw yng Nghymru? Ymunwch â’n mudiad, a helpu i greu dyfodol gwell i gymunedau yma yng Nghymru ac ar draws y byd.

Dod yn bartner
Ychwanegwch eich llais We use cookies

We use cookies to improve your experience and deliver personalized content. By using this website, you agree to our privacy policy.