fbpx
Gwelwch bob partner

BMC Cymru

Mae BMC Cymru yn gorff cynrychiadol sy’n amddiffyn rhyddid a hybu buddiannau cerddwyr, dringwyr, a mynyddwyr yng Nghymru. Maent hefyd yn gweithio i warchod ac amddiffyn yr amgylchedd rydym yn ei garu, a lleihau effaith defnyddwyr ar yr amgylchedd a’n allyriadau, yn ogystal a chefnogi prosiectau cipio-carbon megis adferiad rhostirol.

“Mae gwarchod mynyddoedd a chlogwyni yn un o egwyddorion craidd y BMC, ac mae newid hinsawdd yn fygythiad dirfodol i fioamrywiaeth yr ardaloedd yma, yn ogystal a’r bobl sy’n trigo ynddynt. Mae’r BMC yn ymrwymo i weithio â phartneriaid i lobio dros amddiffyniadau amgylcheddol cryfach, a lleihad cyflym mewn allyriadau, i gyd fynd a’r argyfwng hinsawdd. Rydym yn credu y dylai’r llywodraeth gyflymu’r broses yma fel mater o frys.”

Partneriaid eraill

Gweld popeth

Womens Equality Network Cymru

Cynnal Cymru

Prosiect Bottega CIC

Wales PEN Cymru

Gweld popeth

Helpwch i lunio ein hymgyrch

Ydych chi’n gwmni nid-er-elw yng Nghymru? Ymunwch â’n mudiad, a helpu i greu dyfodol gwell i gymunedau yma yng Nghymru ac ar draws y byd.

Dod yn bartner
Ychwanegwch eich llais We use cookies

We use cookies to improve your experience and deliver personalized content. By using this website, you agree to our privacy policy.