fbpx Ein targed 15228 o 10,000 Ychwanegwch eich llais
Gwelwch bob partner

Blaenau Gwent Food Partnership

Mae Blaenau Gwent Food Partnership yn cael ei chynnal gan Tai Cymunedol Tai Calon sy’n gweithio i gyd-greu system fwyd lleol sy’n dda i bobl a’r blaned.

“Fodd bynnag y ffordd mae'n cael ei gynhyrchu, ei fwyta neu ei wastraffu, mae cysylltiad dwfn rhwng bwyd a'r hinsawdd. Mae angen ymateb brys gan y llywodraeth ar ffurf Bil Bwyd a chynlluniau bwyd lleol sy’n mynd i’r afael â’r mater.”

Partneriaid eraill

Gweld popeth

The Commitment

Ffilm Cymru Wales

Fairdos Siopa Teg logo

Fair Do Siopa Teg

Yr Ymgyrch dros Barciau Cenedlaethol

Gweld popeth

Helpwch i lunio ein hymgyrch

Ydych chi’n gwmni nid-er-elw yng Nghymru? Ymunwch â’n mudiad, a helpu i greu dyfodol gwell i gymunedau yma yng Nghymru ac ar draws y byd.

Dod yn bartner
Ychwanegwch eich llais We use cookies

We use cookies to improve your experience and deliver personalized content. By using this website, you agree to our privacy policy.