fbpx
Gwelwch bob partner

Bevan Foundation

Y Bevan Foundation yw melin drafod mwyaf dylanwadol ac arloesol Cymru. Rydym yn gweithio i roi terfyn ar dlodi ac anghydraddoldeb yng Nghymru drwy ein dirnadaeth, ein syniadau a’n heffaith.

“Bydd newid yn yr hinsawdd yn effeithio ar bawb ac yn debygol o daro y pobl sydd ar incwm isel yn galetaf. Mae’r Bevan Foundation eisiau gweld trawsnewidiad cyfiawn i economi a chymdeithas carbon isel, gyda chamau i godi safon byw y rhai lleiaf cefnog hefyd yn lleihau allyriadau carbon. ”

Partneriaid eraill

Gweld popeth

FareShare Cymru

38 Degrees

Dolen Cymru Wales Lesotho Link

Cwmpas

Gweld popeth

Helpwch i lunio ein hymgyrch

Ydych chi’n gwmni nid-er-elw yng Nghymru? Ymunwch â’n mudiad, a helpu i greu dyfodol gwell i gymunedau yma yng Nghymru ac ar draws y byd.

Dod yn bartner
Ychwanegwch eich llais We use cookies

We use cookies to improve your experience and deliver personalized content. By using this website, you agree to our privacy policy.