fbpx Ein targed 15228 o 10,000 Ychwanegwch eich llais
Gwelwch bob partner

Befriending Networks

Mae Befriending Networks yn rhagweld cymdeithas sy'n gwerthfawrogi cyfeillio, yn cydnabod ei bwysigrwydd, ac yn darparu cymorth cyfeillio i bawb sydd ei angen.

Ers diwedd y 1980au, rydym wedi cynnig cymorth, hyfforddiant ac arweiniad i gannoedd o brosiectau cyfeillio ledled y DU a thu hwnt ac wedi codi ymwybyddiaeth o’r ffyrdd y mae cyfeillio yn lleihau arwahanrwydd cymdeithasol ac unigrwydd drwy wella llesiant.

Partneriaid eraill

Gweld popeth

Crynwyr Gogledd Cymru

Cyswllt Amgylchedd Cymru

Cultivate

Fforwm Amgylcheddol Abertawe

Gweld popeth

Helpwch i lunio ein hymgyrch

Ydych chi’n gwmni nid-er-elw yng Nghymru? Ymunwch â’n mudiad, a helpu i greu dyfodol gwell i gymunedau yma yng Nghymru ac ar draws y byd.

Dod yn bartner
Ychwanegwch eich llais We use cookies

We use cookies to improve your experience and deliver personalized content. By using this website, you agree to our privacy policy.