fbpx Ein targed 15228 o 10,000 Ychwanegwch eich llais
Gwelwch bob partner

Be.Xellence

BE.Xcellence, cefnogi nodau ac amcanion cynllun gweithredu gwrth-hiliaeth llywodraeth Cymru, drwy greu gofodau arloesol a chanfod cyfleoedd sy’n darparu tegwch. Rydyn ni'n grediniol mewn cyfarfod â phobl yn eu hardaloedd lleol, gyda'r weledigaeth o gyfrannu at Gymru sy'n "gyfuniad" o ddiwylliannau a thraddodiadau. Mae ein gwaith yn seiliedig ar y syniad o gynefin, ar gyfer holl ddinasyddion Cymru ac ymwelwyr.

“Mae newid hinsawdd yn ffactor pwysig wrth greu anghydraddoldeb, gartref ac yn fyd-eang. Dylai Llywodraeth Cymru hysbysu dinasyddion Cymru yn well am berthnasoedd rhyngwladol. ”

Partneriaid eraill

Gweld popeth

Ramblers Cymru

State of Nature

Gweithredu Hinsawdd Caerffili

Teach the Future Wales

Gweld popeth

Helpwch i lunio ein hymgyrch

Ydych chi’n gwmni nid-er-elw yng Nghymru? Ymunwch â’n mudiad, a helpu i greu dyfodol gwell i gymunedau yma yng Nghymru ac ar draws y byd.

Dod yn bartner
Ychwanegwch eich llais We use cookies

We use cookies to improve your experience and deliver personalized content. By using this website, you agree to our privacy policy.