fbpx Ein targed 15228 o 10,000 Ychwanegwch eich llais
Gwelwch bob partner

Ballet Gymru

Mae Ballet Gymru yn gwmni ballet proffesiynol, sy'n eiriol dros gynhwysiant. Mae'r cwmni'n credu mewn creu perfformiadau arloesol a gweithio gydag artistiaid amrywiol i drawsnewid bywydau a herio’r meddwl.

“Mae cyfiawnder hinsawdd yn gyfrifoldeb ar bawb - mae planed sâl yn effeithio ar bob un ohonom. Dylai newid hinsawdd fod yn blaenoriaethu’r drafodaeth o fewn y llywodraeth ac mae angen newid cyflym a chadarn ar bolisi.”

Partneriaid eraill

Gweld popeth

PACE

Argyfwng Hinsawdd a Natur yw’r rheswm pam y ffurfiwyd PACE!

Chwarae Teg

Prosiect Bottega CIC

Cymdeithas y Mannau Agored

Gweld popeth

Helpwch i lunio ein hymgyrch

Ydych chi’n gwmni nid-er-elw yng Nghymru? Ymunwch â’n mudiad, a helpu i greu dyfodol gwell i gymunedau yma yng Nghymru ac ar draws y byd.

Dod yn bartner
Ychwanegwch eich llais We use cookies

We use cookies to improve your experience and deliver personalized content. By using this website, you agree to our privacy policy.