fbpx Ein targed 14749 o 10,000 Ychwanegwch eich llais
Albert logo
Gwelwch bob partner

BAFTA albert

albert yw sefydliad y diwydiant sgrin ar gynaliadwyedd amgylcheddol sy'n ysbrydoli'r sector sgrin i wireddu'r cyfle creadigol o ddiwydiant di-garbon, diwastraff.

“Credwn mai’r diwydiannau sgrin sy’n cynnig y cyfle gorau i fynd i’r afael â’r argyfwng hinsawdd ac ysbrydoli’r cynulleidfaoedd rydym yn eu gwasanaethu i ymgysylltu â’r newidiadau ymddygiad sydd eu hangen i gyrraedd sero net.”

Partneriaid eraill

Gweld popeth

Cyngor Mwslimiaid Cymru

Achub y Plant – Cymru

Deche

Pembrokeshire Herald

Gweld popeth

Helpwch i lunio ein hymgyrch

Ydych chi’n gwmni nid-er-elw yng Nghymru? Ymunwch â’n mudiad, a helpu i greu dyfodol gwell i gymunedau yma yng Nghymru ac ar draws y byd.

Dod yn bartner
Ychwanegwch eich llais We use cookies

We use cookies to improve your experience and deliver personalized content. By using this website, you agree to our privacy policy.