fbpx Ein targed 15228 o 10,000 Ychwanegwch eich llais
Gwelwch bob partner

Bae Abertawe Carbon Isel

Rhwydwaith o sefydliadau cyhoeddus, preifat a gwirfoddol yn Ne-orllewin Cymru yw Bae Abertawe Carbon Isel, sy'n gweithio gyda'i gilydd i leihau allyriadau carbon a chostau ynni.

“Nid yw newid yn opsiwn, mae'n anochel. Yr unig gwestiwn yw p’un a fyddwn yn gwneud y newidiadau y mae angen inni eu gwneud yn ddigon cyflym i gyfyngu ar yr effeithiau negyddol ar gymdeithas, yr economi a'r byd naturiol.”

Partneriaid eraill

Gweld popeth

Coalfields Regeneration Trust

Hub Cymru Africa

Y Cyfeillion Bryniau Clwyd a Dyffrynn Dyfrdwy

Cynnal Cymru

Gweld popeth

Helpwch i lunio ein hymgyrch

Ydych chi’n gwmni nid-er-elw yng Nghymru? Ymunwch â’n mudiad, a helpu i greu dyfodol gwell i gymunedau yma yng Nghymru ac ar draws y byd.

Dod yn bartner
Ychwanegwch eich llais We use cookies

We use cookies to improve your experience and deliver personalized content. By using this website, you agree to our privacy policy.