fbpx Ein targed 15228 o 10,000 Ychwanegwch eich llais
Gwelwch bob partner

Awel Aman Tawe

Mae Awel Aman Tawe yn elusen ynni cymunedol, sydd wedi ymrwymo i fynd i'r afael â newid yn yr hinsawdd. Mae wedi datblygu Cydweithfa Awel, fferm wynt gymunedol, ac Egni, cydweithfa solar toeon, y mwyaf yn y DU. Mae'n ymwneud ag amrywiaeth o brosiectau newid yn yr hinsawdd a phrosiectau seiliedig ar y celfyddydau.

“Mae Awel Aman Tawe (AAT) wedi bod yn rhedeg ers 20 mlynedd. Un o’n prif sbardunwyr ydy mynd i'r afael â newid yn yr hinsawdd, ac rydym yn credu bod angen i ni weld ein byd yn ei gyfanrwydd mwy nag erioed, a chydweithio i adeiladu dyfodol cynaliadwy. Mae gennym raglen o osodiadau solar ar draws Cymru, sy'n enghraifft o weithredu gweladwy y gall pobl ei gefnogi i fynd i'r afael â newid yn yr hinsawdd.”

Partneriaid eraill

Gweld popeth

Ruthin U3A Sustainable Living Group

St David’s Quakers

Coal Action Network

National Trust Cymru

Gweld popeth

Helpwch i lunio ein hymgyrch

Ydych chi’n gwmni nid-er-elw yng Nghymru? Ymunwch â’n mudiad, a helpu i greu dyfodol gwell i gymunedau yma yng Nghymru ac ar draws y byd.

Dod yn bartner
Ychwanegwch eich llais We use cookies

We use cookies to improve your experience and deliver personalized content. By using this website, you agree to our privacy policy.