fbpx Ein targed 15228 o 10,000 Ychwanegwch eich llais
Gwelwch bob partner

Atal Anhrefn Hinsawdd Cymru

Stop Climate Chaos Cymru is a coalition of influential organisations based in Wales, who work together to mobilise our supporters and others across Wales, to bring about changes to help tackle climate change. They bring together both organisations whose work focuses on climate change and the environment and those who do not, to focus on the share priority of halting climate change.

“Mae tymheredd y byd yn torri record ar ôl record, a’r cymunedau tlotaf sy’n cael eu heffeithio fwyaf. Mae’r lleihad syfrdanol mewn bioamrywiaeth yn golygu y bydd miliwn o rywogaethau’n diflannu. Mae’n moroedd yn cael eu mygu gan blastig a’n plant yn anadlu aer tocsig. Mae’r wyddoniaeth yn glir, ac mae Cymru yn profi’r effeithiau. Mae angen i’r ymateb gwleidyddol fod yn gryfach ac yn gynt. Mae rhaid i adferiad gwyrdd a theg mynd i’r afael â’r argyfwng hinsawdd rydym yn wynebu trwy roi natur ynghyd â phobl yn ei chanol. Wrth i’r DU paratoi i letya COP26 yn Glasgow ym mis Tachwedd, mae’n angenrheidiol ein bod yn gweld arweinyddiaeth gref wrth Lywodraeth Cymru a Llywodraeth y DU trwy gyflwyno polisïau cartref uchelgeisiol i leihau allyriadau ac i’n cael ni ar y llwybr tuag at net sero yn gynt. Mae COP26 yn gyfle i arddangos y gweithredu hinsawdd sy’n cymryd lle yma yng Nghymru a bydd rhaid i Gymru sicrhau fod ganddi arweiniad dilys oddi fewn i’r DU a’r byd. ”

Partneriaid eraill

Gweld popeth

Sustrans Cymru

Plantlife

Cymorth Cymru

Chartered Institute of Housing Cymru

Gweld popeth

Helpwch i lunio ein hymgyrch

Ydych chi’n gwmni nid-er-elw yng Nghymru? Ymunwch â’n mudiad, a helpu i greu dyfodol gwell i gymunedau yma yng Nghymru ac ar draws y byd.

Dod yn bartner
Ychwanegwch eich llais We use cookies

We use cookies to improve your experience and deliver personalized content. By using this website, you agree to our privacy policy.