fbpx
Gwelwch bob partner

Asthma + Ysgyfaint UK Cymru

Mae iechyd yr ysgyfaint yn broblem i bawb ac eto mae miliynau o bobl â chyflyrau ar yr ysgyfaint yn dal i fod heb gael yr help sydd ei angen arnynt, a’r help y maent yn ei haeddu. Ein gweledigaeth yw byd lle mae gan bawb ysgyfaint iach.

“Mae newid hinsawdd yn arbennig o ddrwg i iechyd yr ysgyfaint. Mae'n arwain at ansawdd aer gwaeth, tanau gwyllt, cynnydd mewn lefelau paill a mowldiau yn ogystal ag anawsterau wrth ymdopi ag effeithiau uniongyrchol gwres.”

Partneriaid eraill

Gweld popeth

The Commitment

Coleg Black Mountains

Achub y Plant – Cymru

Sgowtiaid Cymru

Gweld popeth

Helpwch i lunio ein hymgyrch

Ydych chi’n gwmni nid-er-elw yng Nghymru? Ymunwch â’n mudiad, a helpu i greu dyfodol gwell i gymunedau yma yng Nghymru ac ar draws y byd.

Dod yn bartner
Ychwanegwch eich llais We use cookies

We use cookies to improve your experience and deliver personalized content. By using this website, you agree to our privacy policy.