fbpx
Gwelwch bob partner

Asiantaeth Ynni Severn Wye

Mae Asiantaeth Ynni Severn Wye yn elusen sy'n gweithio ledled Cymru a'i siroedd ffiniol yn Lloegr tuag at fyd lle mae adnoddau naturiol yn cael eu defnyddio'n gynaliadwy, lle mae cymunedau'n gallu gwrthsefyll anghydraddoldeb a lle nad yw newid yn yr hinsawdd yn bygwth ein dyfodol. Mae Gwy Hafren yn bodoli i gefnogi deiliaid tai, cymunedau a sefydliadau eraill i oresgyn yr heriau cynaliadwyedd sy'n eu hwynebu. Rydym yn cyflwyno rhaglenni ymarferol er budd y cyhoedd yn gyffredinol ar ran ystod o arianwyr ac awdurdodau cyhoeddus, preifat a'r trydydd sector.

“Sustainability is the most important challenge of our lifetime, and climate change is the biggest threat to our collective sustainability. As an energy agency, decarbonisation and energy efficiency is at the core of who we are, and we exist to help everyone take practical action on climate change and issues of sustainability. ”

“Today's governments are stewards at a time of great importance. They must work more collaboratively than ever before, and must put decarbonisation and climate change alleviation at the heart of every single policy. ”

Partneriaid eraill

Gweld popeth

Afonydd Cymru

Achub y Plant – Cymru

TCC (Trefnu Cymunedol Cymru)

RCAHMW logo

Comisiwn Brenhinol Henebion Cymru

Gweld popeth

Helpwch i lunio ein hymgyrch

Ydych chi’n gwmni nid-er-elw yng Nghymru? Ymunwch â’n mudiad, a helpu i greu dyfodol gwell i gymunedau yma yng Nghymru ac ar draws y byd.

Dod yn bartner
Ychwanegwch eich llais We use cookies

We use cookies to improve your experience and deliver personalized content. By using this website, you agree to our privacy policy.