fbpx
Gwelwch bob partner

AGEAH (Adeiladu Gwydnwch yn Erbyn Argyfwng Hinsawdd)

Mae AGEAH yn cysylltu pobl yn Llanfyllin a’r cyffiniau â chamau gweithredu cadarnhaol a phrosiectau ymarferol er mwyn adeiladu cymuned fwy gwydn a all liniaru ac addasu i’r argyfwng gyda’n gilydd.

“Tra’n bod ni’n aros i’r rhai sydd mewn grym i gymryd yr awenau, mae’n rhaid i sefydliadau llawr gwlad roi cychwyn arni – mae amser wedi rhedeg allan. ”

Partneriaid eraill

Gweld popeth

Cymorth Cristnogol

Drosi Bikes

Pembrokeshire Coastal Forum

Cyfarfod y Cyfeillion yng Nghymru

Gweld popeth

Helpwch i lunio ein hymgyrch

Ydych chi’n gwmni nid-er-elw yng Nghymru? Ymunwch â’n mudiad, a helpu i greu dyfodol gwell i gymunedau yma yng Nghymru ac ar draws y byd.

Dod yn bartner
Ychwanegwch eich llais We use cookies

We use cookies to improve your experience and deliver personalized content. By using this website, you agree to our privacy policy.