fbpx Ein targed 15228 o 10,000 Ychwanegwch eich llais
Gwelwch bob partner

Afonydd Cymru

Afonydd Cymru yw'r sefydliad ymbarél ar gyfer ymddiriedolaethau afonydd yng Nghymru.

“Rydym yn gweithio ar draws Cymru i gyflawni prosiectau amgylcheddol i adfer a gwella ein hafonydd a'n hymgyrch i ddiogelu ein hafonydd rhag llygredd. Mae newid yn yr hinsawdd yn effaith uniongyrchol ar yr ecosystem ddŵr, o ran ei heffaith ar lawiad, heulwen a thymheredd. Ond yn anuniongyrchol, bydd yn cyflwyno newid sylweddol hefyd yn y ffordd mae dŵr yn cael ei ddefnyddio, ei angen, ei drin. Mae'n effeithio ar ansawdd dŵr yr ecosystem, y rhywogaethau o fewn cynefin yr afon, a'r holl ecosystemau cysylltiedig eraill.Rydym yn gyrru'r broses o ddarparu atebion sy'n seiliedig ar natur yng Nghymru, gan gynnwys gwrthbwyso carbon a gwrthbwyso maetholion. Rydym yn gweithio gyda Dŵr Cymru a rhanddeiliaid eraill i ddatblygu strategaethau rheoli afonydd sy'n ystyried effeithiau newid yn yr hinsawdd tra'n blaenoriaethu diogelu a gwella'r amgylchedd. Rydym yn gyrru'r broses o ddarparu atebion sy'n seiliedig ar natur yng Nghymru, gan gynnwys gwrthbwyso carbon a gwrthbwyso maetholion. Rydym yn gweithio gyda Dŵr Cymru a rhanddeiliaid eraill i ddatblygu strategaethau rheoli afonydd sy'n ystyried effeithiau newid yn yr hinsawdd tra'n blaenoriaethu diogelu a gwella'r amgylchedd. Rydym yn cefnogi Llywodraeth Cymru yn eu galwad am weithredu ar yr hinsawdd. Hoffem weld gwell gwyddoniaeth ac ymchwil i effeithiau newid yn yr hinsawdd. Rydym eisiau gweld newid yn yr hinsawdd yn cael ei ystyried ar draws Cymru hefyd ar lefelau polisi a chynllunio. Cyllid gan Lywodraeth Cymru i gefnogi effaith newid yn yr hinsawdd drwy atebion seiliedig ar natur yw'r allwedd yma, ac un y mae ymddiriedolaethau'r afonydd yn ymwneud yn uniongyrchol â hi. Gallwn ddechrau lleihau'r effaith drwy weithredu nawr, ac ystyried y cyfalaf naturiol o'n cwmpas a chyflawni prosiectau mewn ffordd fwy cynaliadwy. Rydym yn gyrru'r broses o ddarparu atebion sy'n seiliedig ar natur yng Nghymru, gan gynnwys gwrthbwyso carbon a gwrthbwyso maetholion. Rydym yn gweithio gyda Dŵr Cymru a rhanddeiliaid eraill i ddatblygu strategaethau rheoli afonydd sy'n ystyried effeithiau newid yn yr hinsawdd tra'n blaenoriaethu diogelu a gwella'r amgylchedd.”

Partneriaid eraill

Gweld popeth

Canolfan Materion Rhyngwaladol Cymru

International Links (Global) Ltd.

Gower Power Co-op

Sgowtiaid Cymru

Gweld popeth

Helpwch i lunio ein hymgyrch

Ydych chi’n gwmni nid-er-elw yng Nghymru? Ymunwch â’n mudiad, a helpu i greu dyfodol gwell i gymunedau yma yng Nghymru ac ar draws y byd.

Dod yn bartner
Ychwanegwch eich llais We use cookies

We use cookies to improve your experience and deliver personalized content. By using this website, you agree to our privacy policy.