fbpx
Gwelwch bob partner

A Rocha UK

Mae A Rocha UK yn elusen Gristnogol sy’n gweithio i warchod ac adfer y byd naturiol ac sydd wedi ymrwymo i arfogi Cristnogion ac eglwysi yn y DU i ofalu am yr amgylchedd.

“Ein nod yw i ysbrydoli unigolion a theuluoedd, arfogi eglwysi ac arweinwyr eglwysig, adeiladu partneriaethau a rheoli tir ar gyfer natur a phobl. Wrth i ni wynebu newid hinsawdd sy’n cyflymu a cholled rhywogaethau....”

Partneriaid eraill

Gweld popeth

Ramblers Cymru

Teach the Future Wales

Environment Systems Ltd

Crynwyr Arberth

Gweld popeth

Helpwch i lunio ein hymgyrch

Ydych chi’n gwmni nid-er-elw yng Nghymru? Ymunwch â’n mudiad, a helpu i greu dyfodol gwell i gymunedau yma yng Nghymru ac ar draws y byd.

Dod yn bartner
Ychwanegwch eich llais We use cookies

We use cookies to improve your experience and deliver personalized content. By using this website, you agree to our privacy policy.