fbpx
Gwelwch bob partner

Celf ar y Blaen

Mae Celf ar y Blaen yn sefydliad celfyddydau cymunedol ac sy’n gweithredu yn ardal Cymoedd y De Ddwyrain yn cynnwys bwrdeistrefi sirol Blaenau Gwent, Caerffili, Merthyr Tudful a Thorfaen.

“Mae Celf ar y Blaen defnyddio'r grym y celfyddydau i godi ymwybyddiaeth o faterion amgylcheddol i hyrwyddo gweithredu cadarnhaol dros newid, annog ffyrdd o fyw mwy cynaliadwy a dychmygu dyfodol gwell.”

Partneriaid eraill

Gweld popeth

Rhwydwaith Cyd-gynhyrchu Cymru

Adult learning wales logo

Dysg Oedolion Cymru

Gweithredu dros yr hinsawdd Gogledd Cymru

Bees for Development

Gweld popeth

Helpwch i lunio ein hymgyrch

Ydych chi’n gwmni nid-er-elw yng Nghymru? Ymunwch â’n mudiad, a helpu i greu dyfodol gwell i gymunedau yma yng Nghymru ac ar draws y byd.

Dod yn bartner
Ychwanegwch eich llais We use cookies

We use cookies to improve your experience and deliver personalized content. By using this website, you agree to our privacy policy.