fbpx
Gwelwch bob partner

Llynges QED

Defnyddio prosiectau ynni' llanw cymunedol i gefnogi cadwyni cyflenwi lleol.

Rydym yn datblygu’r dechnoleg a allai gael effaith bwysig ar gyrraedd targedau sero net, eto mewn ffordd sy’n wirioneddol sensitif i’r amgylchedd.

Mae angen i’r llywodraeth feddwl yn llawer mwy strategol am gymysgedd ynni adnewyddadwy, a pha fath o ynni adnewyddadwy fydd yn llenwi’r bylchau mewn cynhyrchu pan nad yw’r gwynt yn chwythu, a’r gost o storio ynni os ydym yn parhau i ddefnyddio ynni gwynt ar y môr ar y gyfradd rydym yn ei wneud ar hyn o bryd.

Partneriaid eraill

Gweld popeth

Think Philanthropy

Discover Cymru

Extinction Rebellion Casnewydd

Cymoedd Gwyrdd

Gweld popeth

Helpwch i lunio ein hymgyrch

Ydych chi’n gwmni nid-er-elw yng Nghymru? Ymunwch â’n mudiad, a helpu i greu dyfodol gwell i gymunedau yma yng Nghymru ac ar draws y byd.

Dod yn bartner
Ychwanegwch eich llais We use cookies

We use cookies to improve your experience and deliver personalized content. By using this website, you agree to our privacy policy.