fbpx
Gwelwch bob partner

We Swim Wild

Mae We Swim Wild yn mynd i’r afael â bygythiadau mawr tuag at ddyfroedd gwyllt yn y DU. Rydym yn defnyddio amlygiad dŵr oer a chyfranogiad trochi i wella iechyd a lles, gan annog symudiad cenedlaethol o ddefnyddwyr dŵr i amddiffyn yr hyn y maent yn eu caru. Credwn fod y pŵer dros newid yn nwylo pobl y dŵr - o gofio bod gan bob un ohonom lygaid ar y dŵr - a'r pŵer i lunio deddfwriaeth trwy ymchwil, anturiaethau ac ymgyrchoedd gwyddoniaeth dinasyddion torfol. Mae We Swim Wild wedi'i greu i gyflymu proses o newid sydd eisoes ar y gweill. Ni fu'r materion y mae dyfroedd gwyllt yn eu gwynebu erioed wedi bod yn bwysicach. Rydym eisiau sicrhau ein bod yn ddigon cyflym i greu'r data a'r amddiffyniad sydd eu hangen arnom i sicrhau newid ar unwaith cyn ei fod hi'n rhy hwyr. Rydym yn annog mwy o bobl dŵr i gael mynediad at ddŵr yn ddiogel trwy raglen addysg ymgolli, ymchwil trwy brofiad a chynwysoldeb grwpiau o bobl ar yr ymylon.

“Mae gweithredu hinsawdd yn hollbwysig. Dylai ein llywodraeth fod yn rhoi cynlluniau gweithredu clir ar waith sydd am fynd i’r afael â materion hinsawdd yn seiliedig ar y dystiolaeth wyddonol o fewn amserlenni byr.”

Partneriaid eraill

Gweld popeth

Ymddiriedolaeth Penllergare

Ymgyrch Premiwm Natur

CAFOD De Cymru

Cardiff Greenpeace

Gweld popeth

Helpwch i lunio ein hymgyrch

Ydych chi’n gwmni nid-er-elw yng Nghymru? Ymunwch â’n mudiad, a helpu i greu dyfodol gwell i gymunedau yma yng Nghymru ac ar draws y byd.

Dod yn bartner
Ychwanegwch eich llais We use cookies

We use cookies to improve your experience and deliver personalized content. By using this website, you agree to our privacy policy.