fbpx
Gwelwch bob partner

Cardiff Third Sector Council (C3SC)

Mae Cyngor Trydydd Sector Caerdydd (C3SC) yn cynnig cyngor, cymorth a gwybodaeth arbenigol i sefydliadau trydydd sector lleol ar faterion sy'n effeithio arnynt, gan gynnwys cyllid, llywodraethu, gwirfoddoli a chyfranogi.

“Yng Nghaerdydd, rydym wedi ymrwymo i'r egwyddor o bartneriaeth: gweithio gyda’n gilydd i gynllunio a datblygu cymunedau. Mae'r grwpiau a'r cymunedau gwirfoddol rydym yn gweithio â nhw yn gweithredu ar yr hinsawdd, ac mae hyn yn bwysig inni ein bod ni’n cefnogi gwydnwch Caerdydd a Chymru.”

Partneriaid eraill

Gweld popeth
GroundsforGood logo

Grounds for Good

Datblygiadau Egni Gwledig

Ynni Cymunedol Sir Benfro

Ysgol Tryfan

Gweld popeth

Helpwch i lunio ein hymgyrch

Ydych chi’n gwmni nid-er-elw yng Nghymru? Ymunwch â’n mudiad, a helpu i greu dyfodol gwell i gymunedau yma yng Nghymru ac ar draws y byd.

Dod yn bartner
Ychwanegwch eich llais We use cookies

We use cookies to improve your experience and deliver personalized content. By using this website, you agree to our privacy policy.