fbpx
Gwelwch bob partner

Business in the Community

Business in the Community yw'r sefydliad aelodaeth hynaf a mwyaf dan arweiniad busnesau, sy'n ymroddedig i fusnes cyfrifol.

“Rydym yn ysbrydoli, yn ymgysylltu ac yn herio aelodau, ac rydym yn rhoi'r cryfder cyfunol hwnnw ar waith fel grym er lles cymdeithas, i greu gweithlu medrus a chynhwysol heddiw ac ar gyfer y dyfodol Rydym yn adeiladu cymunedau ffyniannus i fyw a gweithio ynddynt Rydym yn arloesi i atgyweirio a chynnal ein planed. Mae ymgyrch Her 2030 Business in the Community (BITC) yn galw ar fusnesau i roi mynd i'r afael â'r argyfwng hinsawdd wrth wraidd adeiladu'n ôl yn gyfrifol ar ôl COVID-19, fel ein bod yn meithrin gwydnwch cymunedau i ergydion yn y dyfodol a, gyda'n gilydd, yn gwneud yr argyfwng hinsawdd yn rhan o hanes.”

Partneriaid eraill

Gweld popeth

Soka Gakkai International UK (SGI-UK)

Ymddiriedolaeth Penllergare

Gwarchod Glöynnod Byw Cymru.

Wales PEN Cymru

Gweld popeth

Helpwch i lunio ein hymgyrch

Ydych chi’n gwmni nid-er-elw yng Nghymru? Ymunwch â’n mudiad, a helpu i greu dyfodol gwell i gymunedau yma yng Nghymru ac ar draws y byd.

Dod yn bartner
Ychwanegwch eich llais We use cookies

We use cookies to improve your experience and deliver personalized content. By using this website, you agree to our privacy policy.