fbpx
Gwelwch bob partner

4theRegion

Mae 4theRegion yn gynghrair o bobl, busnesau a sefydliadau ar draws De-orllewin Cymru, sy’n caru lle rydym yn byw ac eisiau i’n rhanbarth ffynnu.

Rydym yn fudiad aelodaeth sy'n cynrychioli busnesau rhanbarthol, grwpiau cymunedol a'r rhai sy'n gwneud newid ac yn cael ein hariannu gan danysgrifiadau aelodaeth a nawdd i'r digwyddiadau rydym yn eu cynnal. Nid ydym wedi'n hariannu'n gyhoeddus nac o dan gontract i unrhyw sefydliad cyhoeddus.

“Rydym yn cysylltu pobl, yn rhannu newyddion da ac yn galluogi cydweithredu, trwy ein digwyddiadau, ein prosiectau a’n cyfathrebiadau, ar gyfer dyfodol sy’n hyrwyddo llesiant pobl a’r blaned.”

Partneriaid eraill

Gweld popeth

Ein Bwyd 1200

The Arkbound Foundation

Sw Môr Môn a Chanolfan Adnoddau

Y Cyfeillion Bryniau Clwyd a Dyffrynn Dyfrdwy

Gweld popeth

Helpwch i lunio ein hymgyrch

Ydych chi’n gwmni nid-er-elw yng Nghymru? Ymunwch â’n mudiad, a helpu i greu dyfodol gwell i gymunedau yma yng Nghymru ac ar draws y byd.

Dod yn bartner
Ychwanegwch eich llais We use cookies

We use cookies to improve your experience and deliver personalized content. By using this website, you agree to our privacy policy.