fbpx
Gwelwch bob partner

38 Degrees

Sefydliad ymgyrchu yw 38 Degrees sy'n cynnwys 1.5 miliwn o bobl o bob cornel o'r DU. Rydyn ni'n helpu pobl i leisio'u barn ar faterion maen nhw'n poeni amdanyn nhw, fel eu bod nhw'n gallu gwneud gwahaniaeth yn y wlad ac yn eu hardaloedd lleol.

“Yr argyfwng hinsawdd yw bygythiad dirfodol ein hamser. Mae gan lywodraethau Cymru a'r DU gyfrifoldeb enfawr i weithio'n ddomestig ac mewn partneriaeth â chenhedloedd eraill i wynebu'r bygythiad hwn yn uniongyrchol. Mae pobl ledled y byd yn galw am atebion sy'n cyfateb i raddfa'r argyfwng: buddsoddi mewn datrysiadau gwyrdd, cefnogaeth i'r rhai yr effeithir arnynt waethaf, ac atebolrwydd corfforaethol priodol. Wrth i lygaid edrych tuag at y DU yn y cyfnod yn arwain at COP26, rhaid i lywodraethau Cymru a'r DU arwain trwy esiampl.”

Partneriaid eraill

Gweld popeth

We Swim Wild

GMB – Britain’s General Union

Caffi Clywedog

Ynni Cymunedol Sir Benfro

Gweld popeth

Helpwch i lunio ein hymgyrch

Ydych chi’n gwmni nid-er-elw yng Nghymru? Ymunwch â’n mudiad, a helpu i greu dyfodol gwell i gymunedau yma yng Nghymru ac ar draws y byd.

Dod yn bartner
Ychwanegwch eich llais We use cookies

We use cookies to improve your experience and deliver personalized content. By using this website, you agree to our privacy policy.