fbpx
Gwelwch bob partner

Oxfam Cymru

Mae Oxfam yn fudiad byd-eang o filiynau o bobl, sy’n cydweithio i roi terfyn ar dlodi.

“Pobl dlotaf y byd yw'r rheiny sy'n cael eu taro gyntaf a'u heffeithio fwyaf gan y newid yn yr hinsawdd. Ar hyn o bryd, mae newid yn yr hinsawdd yn taro'r bobl dlotaf ar y blaned galetaf. Bob dydd, mae tlodi'n cael ei waethygu gan effeithiau dinistriol tywydd eithafol. Mae stormydd a sychder yn dinistrio cartrefi, ac yn dinistrio bywydau a bywoliaethau. Mae pobl sy'n byw mewn gwledydd sy'n datblygu 20 gwaith yn fwy tebygol o gael eu heffeithio gan drychinebau sy'n gysylltiedig â'r hinsawdd - fel llifogydd, sychder a hurrigos - na'r rheiny ohonom sy'n byw yn y byd diwydiannol. Oni bai bod llywodraethau ar draws y byd, gan gynnwys Llywodraeth nesaf Cymru, yn blaenoriaethu camau gweithredu i fynd i'r afael â newid yn yr hinsawdd, bydd cenedlaethau'r dyfodol yn parhau i dalu'r pris drwy fwy o newyn, mwy o risgiau iechyd a thrychinebau sy'n gysylltiedig â'r hinsawdd, a fydd yn arwain at ddadleoli pobl ar raddfa fawr. Bydd newid yn yr hinsawdd yn cyfrannu at fyd mwy ansefydlog, lle bydd miliynau yn fwy o bobl yn cael eu dadleoli a'u gorfodi i ffoi o gartref. Fel cenedl sy'n gyfrifol yn fyd-eang, mae'n hanfodol bod Cymru'n cymryd camau brys ar allyriadau tiriogaethol a llafurus CO2.”

Partneriaid eraill

Gweld popeth

Plant yng Nghymru

Sgiliau NOW

GMB – Britain’s General Union

Extinction Rebellion Casnewydd

Gweld popeth

Helpwch i lunio ein hymgyrch

Ydych chi’n gwmni nid-er-elw yng Nghymru? Ymunwch â’n mudiad, a helpu i greu dyfodol gwell i gymunedau yma yng Nghymru ac ar draws y byd.

Dod yn bartner
Ychwanegwch eich llais We use cookies

We use cookies to improve your experience and deliver personalized content. By using this website, you agree to our privacy policy.