fbpx Ein targed 15228 o 10,000 Ychwanegwch eich llais
Gwelwch bob partner

Dolen Cymru Wales Lesotho Link

Mae Dolen yn cysylltu dwy wlad fach ar ben arall ein byd – Cymru a Lesotho.

“Mae gweithio mewn partneriaeth â Lesotho, y 'Deyrnas Fynyddig' fechan yn Ne Affrica, wedi rhoi’r ffocws ar effeithiau anghymesur newid yn yr hinsawdd ar boblogaethau tlotach. Ar gyfer gwlad sy'n cyfrannu cymharol ychydig at allyriadau carbon byd-eang, mae'r effeithiau'n enfawr. Mae mwy o law trwm a sychder dwys yn erydu'r pridd, ac yn golchi i ffwrdd rhwng 3% a 5% o'r uwchbridd bob blwyddyn. Mae hyn yn effeithio ar ansawdd y cnydau a'r da byw a gynhyrchir. Mae'n rhaid i ni ddangos sut mae gweithredoedd gwledydd mwy cyfoethog yn effeithio ar fywydau'r rheiny sydd heb fawr o reolaeth ar effeithiau dinistriol newid yn yr hinsawdd.”

Partneriaid eraill

Gweld popeth

ExpedEarth

Coalfields Regeneration Trust

Uchelgais Gogledd Cymru

Wildlife Trusts Wales

Gweld popeth

Helpwch i lunio ein hymgyrch

Ydych chi’n gwmni nid-er-elw yng Nghymru? Ymunwch â’n mudiad, a helpu i greu dyfodol gwell i gymunedau yma yng Nghymru ac ar draws y byd.

Dod yn bartner
Ychwanegwch eich llais We use cookies

We use cookies to improve your experience and deliver personalized content. By using this website, you agree to our privacy policy.