fbpx Ein targed 15228 o 10,000 Ychwanegwch eich llais
Gwelwch bob partner

Displaced People in Action

Mae DPIA yn cefnogi ceiswyr lloches a ffoaduriaid i ddod yn fwy hyderus, mwy integredig hunangynhaliol.

“Rydym wedi trin newid yn yr hinsawdd fel ""problem y dyfodol"" ers gormod o amser. Rydym yn gwybod ei fod yn ""broblem heddiw"" sydd angen ""atebion nawr"". Nes y byddwn yn sefyll i fyny ac yn cymryd cyfrifoldeb am ein heffaith ar y blaned, byddwn yn parhau i weld miliynau'n cael eu dadleoli gan argyfyngau sy'n gysylltiedig â'r hinsawdd, rhywogaethau’n diflannu’n gyflymach, a thanseilio a tharfu ar economïau bwyd. ”

Partneriaid eraill

Gweld popeth

Radiate Arts

BHF Cymru

Discover Cymru

Maint Cymru

Gweld popeth

Helpwch i lunio ein hymgyrch

Ydych chi’n gwmni nid-er-elw yng Nghymru? Ymunwch â’n mudiad, a helpu i greu dyfodol gwell i gymunedau yma yng Nghymru ac ar draws y byd.

Dod yn bartner
Ychwanegwch eich llais We use cookies

We use cookies to improve your experience and deliver personalized content. By using this website, you agree to our privacy policy.