fbpx Ein targed 15247 o 10,000 Ychwanegwch eich llais

Natur Bositiv

Mae natur yn dirywio'n mewn ffordd ddifrifol. Mae un o bob chwe rhywogaeth yng Nghymru mewn perygl o ddiflannu, sy’n golygu, pan fydd pobl ifanc heddiw yn hŷn, y gallai rhai o rywogaethau mwyaf eiconig cefn gwlad Prydain fod wedi diflannu am byth, yn barod.

COFRESTRWCH I'N E-GYLCHLYTHYR I GAEL Y WYBODAETH DDIWEDDARAF

Rydym byd, a Chymru Natur Bositif. Mae hynny’n golygu erbyn 2030, y bydd gennym ni fwy o natur ar ddiwedd y degawd nag a ddechreuon ni.

Mae perygl i Gymru fynd ar ei hôl hi. Mae Llywodraeth Cymru wedi llusgo ei thraed ac mae natur yn parhau i ddioddef o ganlyniad.

Er mwyn cynnal ei henw da fel arweinydd byd o ran mynd i’r afael â’r argyfwng natur a hinsawdd, rhaid i Lywodraeth Cymru gyflwyno Bil eleni, yn rhaglen ddeddfwriaethol 2023-24, sy’n:

  • Ymgorffori ymrwymiad i Gymru Natur Bositif o fewn y gyfraith, wedi’i hategu gan dargedau adfer byd natur sy’n rhwymo’n gyfreithiol.
  • Sicrhau cyfiawnder amgylcheddol i bobl Cymru drwy sefydlu corff llywodraethu amgylcheddol annibynnol.

 

Ychwanegwch eich llais We use cookies

We use cookies to improve your experience and deliver personalized content. By using this website, you agree to our privacy policy.