fbpx Ein targed 15228 o 10,000 Ychwanegwch eich llais

Mae Taith Werdd Climate Cymru ar y ffordd!

23 Medi, 2021
Gan Jenny Carew

Rydyn ni bron hanner ffordd trwy Daith Werdd Climate Cymru, felly dyma ychydig o ddiweddariad o’r ffordd!

Rhag ofn nad ydych wedi gweld ein negeseuon cyfryngau cymdeithasol, rydym wedi bod yn teithio mewn cerbyd trydan yn cwrdd â chymunedau o bob rhan o Gymru.

Rydw i wedi ymuno â’r tîm ar ochr y De gyda Sam a Siri, sy’n cynnwys Caerdydd, Abertawe, Aberhonddu a Thyddewi.

Mae wedi bod yn wych cwrdd ag ystod o grwpiau cymunedol, busnesau, sefydliadau dielw a sefydliadau eraill, sydd â’r un nod; i amddiffyn y Cymru rydych chi’n ei charu.

O ffermydd gwynt ar y môr fel y bo’r angen, i erddi cymunedol a ffermydd dinas, clywed straeon a mewnwelediadau yw pwrpas popeth.

Mae eich straeon yn ysbrydoledig, yn cynhesu’r galon a dyna pam rydyn ni am gasglu cymaint â phosib cyn COP26.

Peidiwch â phoeni – does dim rhaid i chi gymryd rhan weithredol yn Nhaith Werdd Climate Cymru i leisio’ch barn.

Ewch draw i’n gwefan yma, Ychwanegu Eich Llais ac ysgrifennu’ch neges. Unwaith y bydd gennym 10,000 o leisiau gallwn fynd â nhw at arweinwyr y Senedd, a byddwn yn mynd â chymaint ag y gallwn i COP26 hefyd.

Cofiwch – rydyn ni dal hanner ffordd ar ein taith! Dilynwch ni ar gyfryngau cymdeithasol @ClimateCymru gan ddefnyddio #TaithWerddClimateCymru i gael y wybodaeth ddiweddaraf, a galwch heibio i ddweud shwmae os ydych chi yn yr ardal gan ddefnyddio’r map Taith Werdd. Gallwch hefyd ddarllen rhai o’r straeon anhygoel am brosiectau rydyn ni wedi ymweld â nhw’r wythnos hon ar ein Blog.

Jenny
Llysgennad Climate Cymru

Efallai hoffwch hwn hefyd

Gweld popeth

Cydlynydd Cymunedol BAME Climate Cymru

Gweithredu yn yr hinsawdd ar draws cymru diweddariadau misol tachwedd 2023

Gweld popeth

Diogelwch yr hyn rydych yn ei garu

Dywedwch wrth arweinwyr y byd i ddiogelu’r Cymru rydym yn ei charu rhag yr argyfyngau hinsawdd a natur. Anfonwch galon iâ enfawr i’r Senedd i ddangos iddyn nhw yn union pa mor bwysig yw hyn i chi.

Ychwanegu eich llais
Ychwanegwch eich llais We use cookies

We use cookies to improve your experience and deliver personalized content. By using this website, you agree to our privacy policy.