fbpx

Mae llun yn dweud mil o eiriau!

24 Medi, 2021
Gan Nicola James

Mae Nichola James, Swyddog Allgymorth Addysg ar gyfer Maint Cymru, yn esbonio pam mae angen rhoi llais i blant o ran newid yn yr hinsawdd ac uwchgynhadledd fyd-eang COP 26.

Ystadegyn ysgytwol
Mae pobl ifanc yn poeni am y blaned ac yn poeni’n ddwfn am y byd maen nhw’n mynd i’w etifeddu. Fodd bynnag, a oeddech chi’n gwybod, yn ôl arolwg diweddar gan Newsround, bod cymaint â dwy ran o dair yn teimlo’n anhysbys gan oedolion ar newid yn yr hinsawdd? Mae hwn yn ystadegyn ysgytiol a phryderus!

Ni ddylai unrhyw blentyn deimlo nad yw ei lais yn cyfrif ac mae hyn yn rhywbeth y gall pob un ohonom ei reoli. Roeddem yn benderfynol o wneud rhywbeth am hyn.

Rhoi llais i blant… ..

Mewn partneriaeth â Size of Wales, elusen hinsawdd sy’n cyflwyno rhaglen addysg amgylcheddol i ysgolion ledled Cymru, gwnaethom gynhyrchu pecyn addysgwr COP 26 i roi llais i blant ar newid yn yr hinsawdd.

Mae’r pecyn yn llawn o weithgareddau sy’n galluogi plant i sefyll i fyny a chael eu cyfrif pan fydd bwysicaf. Gall pobl ifanc ysgrifennu areithiau, creu llinellau amser newid yn yr hinsawdd, cyflwyno Cynulliadau addysgiadol ar COP 26 a hyd yn oed ddylunio cardiau post lluniau sy’n paentio gweledigaeth o’r math o ddyfodol y mae plant ei eisiau.

O’r Cynradd i’r Uwchradd mae rhywbeth ar gyfer pob oedran!Ysgol Gynradd Pontnewydd – yn arwain y corws.

Un o’r ysgolion cyntaf i gynnig y platfform hwn i’w plant oedd Ysgol Gynradd Pontnewydd yng Nghwmbrân. Dan arweiniad eu hathro ffurf angerddol Laura Vaughan, cofleidiodd myfyrwyr Blwyddyn 4 y gweithgareddau, gan ddylunio cardiau post lluniau a oedd yn darlunio popeth o fioamrywiaeth doreithiog, i fforestydd glaw wedi’u hail-goedwigo, i Gymru gyfoethog adnewyddadwy.

Fel y dywed David Attenborough, “Pobl ifanc – maen nhw’n malio. Maen nhw’n gwybod mai dyma’r byd maen nhw’n mynd i dyfu i fyny ynddo ”.

Mae gweledigaethau pobl ifanc nid yn unig yn apelio, ond maen nhw hefyd yn fwy na hynny – maen nhw o bwys.

Miloedd o leisiau yn COP 26…

Trwy’r gweithgareddau creadigol hyn rydyn ni’n rhoi llais i blant. Rydyn ni’n casglu’r lleisiau hynny i greu corws Cymreig cyfan o bobl ifanc sy’n barod i godi llais, gyda chefnogaeth athrawon sydd, ar yr achlysur hwn, wir eisiau iddyn nhw ei weiddi’n uchel yn y dosbarth!

Rydym yn benderfynol o fynd â’r lleisiau hynny i COP 26 fel y gellir clywed plant pan fydd bwysicaf.

https://sizeofwales.org.uk/education/education-resources/

 

Efallai hoffwch hwn hefyd

Gweld popeth

Rydyn ni’n recriwtio! Cydlynydd Gwirfoddolwyr

Cydlynydd Cymunedol BAME Climate Cymru

Gweld popeth

Diogelwch yr hyn rydych yn ei garu

Dywedwch wrth arweinwyr y byd i ddiogelu’r Cymru rydym yn ei charu rhag yr argyfyngau hinsawdd a natur. Anfonwch galon iâ enfawr i’r Senedd i ddangos iddyn nhw yn union pa mor bwysig yw hyn i chi.

Ychwanegu eich llais
Ychwanegwch eich llais We use cookies

We use cookies to improve your experience and deliver personalized content. By using this website, you agree to our privacy policy.