fbpx Ein targed 15228 o 10,000 Ychwanegwch eich llais

Llysgenhadon Hinsawdd Ieuenctid: Cynlluniau ar gyfer Wythnos Werdd Fawr

31 Awst, 2022
Gan Poppy Stowell, Youth Climate Ambassador

Llysgenhadon Hinsawdd Ieuenctid: Cynlluniau ar gyfer Wythnos Werdd Fawr 

Treuliodd Llysgenhadon Hinsawdd Ieuenctid Cymru ran gyntaf y deuddeg mis diwethaf yn canolbwyntio ar eu taith COP, yr effaith yr oeddent am ei gael, a sut y gallent ei gyflawni. Roedd hyn yn golygu eu bod, yn ystod eu pythefnos yn COP26 fel cynrychiolwyr y Parthau Gwyrdd a Glas, wedi llwyddo i atgyfnerthu llais ieuenctid Cymru a lleisiau Pobl Gynhenid ​​a’u taith hinsawdd.

Ers diwedd 2021, mae LHI wedi gosod eu blaenoriaethau blynyddol newydd, sef Anghyfiawnder Cymdeithasol a Hinsawdd, Ffoaduriaid Bioamrywiaeth a Hinsawdd ac wedi penderfynu ar y blaenoriaethau hyn trwy ganoli’r blaned a phobl sydd mewn perygl o ddioddef niwed oherwydd newid yn yr hinsawdd wrth wraidd eu penderfyniadau. Oherwydd hyn mae LHI wedi eu cyffroi i gynnal digwyddiad ar yr 2il  o Hydref fel rhan o’r Wythnos Werdd Fawr, gan drafod beth yw bod yn ffoadur hinsawdd a sut gallwn ni i gyd helpu.

Yn ogystal â’u gwaith, mae LHI wedi parhau i ymwneud yn helaeth â datblygu Climate Cymru a byddai’n annog pawb i ymgysylltu â’r rhwydwaith wych yma sydd wedi’i gynllunio i ddod â sector hinsawdd Cymru ynghyd i ganiatáu gweithredu unedig ac effeithiol!

Cymerwch olwg ar yr A-Y o syniadau ar gyfer cynnal digwyddiad Wythnos Fawr Werdd a’n hadnoddau dwyieithog yma.

Efallai hoffwch hwn hefyd

Gweld popeth

Cydlynydd Cymunedol BAME Climate Cymru

Gweithredu yn yr hinsawdd ar draws cymru diweddariadau misol tachwedd 2023

Gweld popeth

Diogelwch yr hyn rydych yn ei garu

Dywedwch wrth arweinwyr y byd i ddiogelu’r Cymru rydym yn ei charu rhag yr argyfyngau hinsawdd a natur. Anfonwch galon iâ enfawr i’r Senedd i ddangos iddyn nhw yn union pa mor bwysig yw hyn i chi.

Ychwanegu eich llais
Ychwanegwch eich llais We use cookies

We use cookies to improve your experience and deliver personalized content. By using this website, you agree to our privacy policy.